BİLİMSEL PROGRAM


27 Nisan 2022, Çarşamba


10:00-10:30 AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI

Hilal KOÇDOR - Sempozyum Başkanı

Doğan YÜCEL - TBD Genel Başkanı10:30-11:00 1. OTURUM: AÇILIŞ KONFERANSI

Oturum Başkanı: Nur OLGUN

Cerrahi ve İnflamasyon : Cerrahi İnflamasyonİskender SAYEK


11:00-11:10 ARA


11:10-12:40 2.OTURUM: İNFLAMASYON PATOFİZYOLOJİSİ

Oturum Başkanları: Dicle GÜÇ, Safiye AKTAŞ

11:10-11:40 İnflamasyon Patofizyolojisi - Şevket RUACAN

11:40-12:10 İnflamasyon Biyokimyası, Mediyatörler ve Mekanizmaları - Eser YILDIRIM SÖZMEN

12:10-12:40 İnflamasyon ve İmmünite - Haluk Barbaros ORAL

 

12:40-13:30 ÖĞLE ARASI


13:30-15:00 3.OTURUM: TANI-BİYOBELİRTEÇLER VE TESTLER-I

Oturum Başkanları: Semra DEMOKAN, Mehmet ŞENEŞ

13:30-14:00 İnflamasyonda Klasik ve Yeni Biyobelirteçler - Günnur DİKMEN

14:00-14:30 Sepsis Tanısında Kullanılan Biyobelirteçler - Necati GÖKMEN

14:30-15:00 Hiper-inflamasyon (COVID-19) Tanısında Kullanılan Biyobelirteçler - Tanıl KOCAGÖZ


15:00-15:10 ARA


15:10-16:50 4. OTURUM: TANI-BİYOBELİRTEÇLER VE TESTLER-II

Oturum Başkanları: Oya İTİL, Ferhan SAĞIN

15:10-15:50 Akciğer Hastalıkları ve İnflamasyon - Ali VERAL, Tuncay GÖKSEL

15:50-16:20 İnflamasyonda Klinik Moleküler Görüntüleme - Oğuz DİCLE

16:20-16:50 İnflamasyonda Klinik Moleküler Görüntülemede Nükleer Tıbbın Yeri - Zehra ÖZCAN


16:50-17:00 ARA


17:00-18:30 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU - 1

Hakemler: Yavuz SİLİĞ, Süleyman AYDIN, Zekiye ALTUN

SS1 - Timol Lizozomal Stresin Modülasyonu Yolu ile Lipopolisakkarit Aracılı İndüklenen Akut Böbrek İnflamasyonunu Azaltır - Yalçın ERZURUMLU, Hatice Kübra DOĞAN, Deniz ÇATAKLI

SS2 - Enflamatuar Koşullarda Kinürenin Yolağında Metabolik Kayma - Karam Mazın Kamıl GHARAB, Duygu ERYAVUZ ONMAZ, Sedat ABUŞOĞLU, Mohammad AHMAD BİK, Ali ÜNLÜ

SS3 - HbA1C Düzeyinin Covİd-19’lu Hastalarda Değerlendirilmesi - Figen GÜZELGÜL, Gönül Şeyda SEYDEL, Leyla BATMAZ

SS4 - SFRP-4, Androjenik Alopesili Hastalarda İnflamasyonla İlişkili Aterosklerotik Risk Biyobelirteci Olabilir mi? - Süleyman Hilmi İPEKÇİ, Mehmet SÖZEN, Sedat ABUSOĞLU, Süleyman BALDANE, Fatma TUNÇEZ AKYÜREK, Cem Onur KIRAÇ, Ayşegül KEBAPÇILAR, Ali ÜNLÜ, Levent KEBAPÇILAR

SS5 - İn Vitro Diyabetik Nefropati Modelinde C-Peptidin Fonksiyonunun Araştırılması - Kübra CANSU CANDAN, Fadime AYDIN KÖSE, Aysun PABUÇÇUOĞLU

SS6 - Favıpıravir ile Tedavi Edilen Covid-19 Hastalarında Hepatotoksik Yan Etkilerin Rcv (Referans Değişim Değeri) ile Yorumlanması - Esma ÖZDEMİR ANAYURT, Yasemin ERDOĞAN DÖVENTAŞ, Tuğçe DEDE, İbrahim YILMAZ, Macit KOLDAŞ

SS7 - Partikülle Güçlendirilmiş İmmunotürbidimetrik Test ile Ölçülen D-Dimer'in Ölçüm Belirsizliği - Yakup DÜLGEROĞLU

SS8 - 3B Baskılı Pdms Ve Tpu Doku İskelelerine Ekilen İnsan Dermal Fibroblastların Hücresel Davranışlarının İncelenmesi - Ufkay KARABAY, Mehtap YUKSEL EGRILMEZ, Resit Bugra HUSEMOGLU, Selma AYDEMIR, Oylum COLPANKAN GUNES, Aylin ZIYLAN, Başak BAYKARA, Faith Alp OZTURK, Safa Eren ATALMIS, Cenk DEMIRDOVER

SS9 - Kurkuminin Anaplastik Tiroid Kanserinde Antimetastatik Potansiyeli ve Docetaxel ile Kombine Etkinliği - Mehmet Ali KOÇDOR, Yağmur KAYA, Arzu Yıldırım, Hilal KOÇDOR


18:30-18:45 ARA


18:45-20:15 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU - 2

Hakemler: Gülşen AKALIN ÇİFTÇİ, Sinem Ezgi TURUNÇ, Ebru SEZER

SS10 - Bleomisinle Oluşturulmuş Skleroderma Modelinde PD29 ve Upadacitinib’in Böbrek Hasarına Etkilerinin Araştırılması - Ayşe KOÇAK, Güllü Kaymak, Meliha Koldemir Gündüz, Elif Aydın

SS11 - Sentezlenen Nanogümüş ile Temizlik Sektöründe Farklı Ürün Gruplarının Geliştirilmesi - Hande UÇAK MERDOL, Cansu YILDIZ, Aylin RAZLIKLI, Ceyda HEMEN

SS12 - Covid-19 Hastalarında Proinflamatuar Yanıt Biyobelirteçlerinin Ölçülmesinin Önemi - Özlem DEMİRELCE, Parvana MİKAİLOVA, Meltem KİLERCİK, Mustafa SERTESER

SS13 - PPARγ Aktivasyonunun Hipertansif Sıçanların Beyinsapında Çeşitli Yolaklara Etkisi - Nazlıcan ŞEREN, Ima DOVINOVA, Miroslav BARANCIK, Güliz ARMAGAN

SS14 - Diabetes Mellitus Hastalarında Nötrofil Yüzdesi-Albümin Oranı ile Nefropati Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Yasemin ERDOĞAN DÖVENTAŞ, Esma ÖZDEMİR, Hikmet ZİBA, Sıla ATAC, Macit KOLDAŞ

SS15 - Plazma Nitrik Oksit Seviyeleri ile Kendine Zarar Verme Davranışı Arasındaki İlişkilinin Araştırılması - Fatih HUNÇ, Nursu ÇAKIN MEMİK, Meltem ÖZLEN DİLLİOĞLUGİL

SS16 - Covid-19 ile Enfekte Serum Veye Plazmada Analiz Edilen (Crp, Prokalsitonin, Ferritin, D-Dimer, Fibrinojen, Ast, Alt, Ldh) Biyokimya Laboratuvar Sonuçlarının Retrospektif Olarak Roc Analizi, Lojistik Regresyon Analizi ve Diğer İstatistiki Testler ile Değer - Mustafa Fatih HAYIRLIOĞLU, Mehmet GÜRBİLEK, Metin DOĞAN

SS17 - Borik Asitin Sepsis Kaynaklı Karaciğer Hasarı Üzerindeki Olası Profilaktik ya da Terapötik Etkileri - Ezgi KAR, Fatih KAR, Betül CAN, Gamze GÜLER, Ayşe ÇAKIR GÜNDOĞDU, Cansu ÖZBAYER, Fatma Emel KOÇAK, Hakan ŞENTÜRK

SS18 - T. Spicatanın İnsan Meme Adenokarsinom Hücrelerinde Antimetastatik Potansiyelinin Standart Kemoterapi ile Kombine Etkinliğinin Araştırılması - Tarık Salman, Arzu YILDIRIM, Yağmur Kaya, Hilal KOÇDOR
28 Nisan 2022, Perşembe


10:00-12:00 5. OTURUM: HASTALIKLAR BAZINDA İNFLAMASYON-I

Oturum Başkanları: Fatoş ÖNEN, Aylin SEPİCİ DİNÇEL

10:00-10:30 Romatolojik Hastalıklar ve İnflamasyon - Servet AKAR

10:30-11:00 İnflamasyonun İlaç Metabolizması Üzerine Etkileri ve Farmakogenetik Faktörler - Melih BABAOĞLU

11:00-11:30 Metabolik Sendrom, Obezite ve İnflamasyon - Koray ATİLA

11:30-12:00 Hareket ve İnflamasyon - Bilge KARA

 

12:00-13:00 ÖĞLE ARASI


13:00-14:30 6. OTURUM: HASTALIKLAR BAZINDA İNFLAMASYON-II

Oturum Başkanları: Rüçhan SERTÖZ, İbrahim PETEKKAYA

13:00-13:30 Kanser ve İnflamasyon - Selman SÖKMEN

13:30-14:00 İnflamasyon ve Yaşlanma - Ahmet Turan IŞIK

14:00-14:30 Kardiyovasküler İnflamasyon - Uğur CANPOLAT


14:30-14:40 ARA


14:40-16:10 7. OTURUM: HASTALIKLAR BAZINDA İNFLAMASYON-III

Oturum Başkanları: Nuh Zafer CANTÜRK, Mehmet Ali KOÇDOR

14:40-15:10 Yara İyileşmesi ve Doku Onarımında İnflamatuar Yanıt - Özlem SİLİSTRELİ

15:10-15:40 Travma ve İnflamasyon - Anıl Murat ÖZTÜRK

15:40-16:10 İnflamasyon ve Ozon Terapi - Hamit Selim KARABEKİR


16:10-16:20 ARA


16:20-17:50 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU - 3 

Hakemler: Figen ZİHNİOĞLU, Ali ÜNLÜ, Güliz ARMAĞAN

SS19 - Preanalitik Hataların Arıza Raporlama ve Düzeltici Faaliyet Sistemi ile Değerlendirilmesi - Hikmet Can ÇUBUKÇU, Kamil Taha UÇAR

SS20 - Hirsutizm Tanısında Maresin-1 (MAR1) Yeni Biyobelirteç Olabilir mi? - Zuhal KARACA KARAGÖZ, Süleyman AYDIN

SS21 - LC-MS/MS ile ALFA-1 Antitripsin Eksikliğinin Tespitinde Yeni Analiz Yöntemi Geliştirilmesi - Zelal Zuhal KAYA, Jülide COŞKUN, Fatma Hande KARPUZOĞLU, Sait TÜMER, Meltem KİLERCİK, Mustafa SERTESER, Ahmet Tarık BAYKAL

SS22 - Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalarında Obezite, Karaciğer Enzimleri ve Skualen Sentaz İlişkisi - Özlem KURNAZ GÖMLEKSİZ, Yaşar ÇOLAK, Ender M. COŞKUNPINAR, Ebubekir ŞENATEŞ, Cumhur Gökhan EKMEKÇİ, Hülya YILMAZ AYDOĞAN

SS23 - Hematokrit Seviyesi ve Kromatografik Etmenlerin, Kurutulmuş Kan Örneklerinden Biyotinidaz Ölçümüne Etkisi - Ceyhan CERAN SERDAR

SS24 - Kritik Covid-19 Hasta Prognozunun Değerlendirilmesinde Akut Faz Proteinlerinin Önemi - Rasime Derya GÜLEÇ, Fatma Demet ARSLAN, Taner ÇALIŞKAN, Nimet ŞENOĞLU, Nisel YILMAZ

SS25 - Güçlü Probiyotikler Semaforin Yolu Üzerinden Nöroinflamasyonu ve Bağırsak-Beyin Eksenindeki Ferroptozi Azaltır - Fatih KAR, Ceyhan HACIOĞLU, Ezgi KAR, Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ, Güngör KANBAK

SS26 - Favipiravir Kullanan ve Kullanmayan COVID-19 Hastalarda INR, PT, aPTT Testlerinin Değerlendirilmesi - Mehmet Ali GÜL, Nezahat KURT, Alpaslan ÖZTÜRK, Mustafa ÇAPRAZ

SS27 - İdiyopatik Granülamatöz Lobüler Mastit Hastalığının Karşılaştırmalı Proteomik Analizi: Hastalığın Teşhisi için Olası Biyobelirteçlerin Araştırılması - Merve Gülsen Bal Albayrak, Turgay Şimşek, Murat Kasap, Nuh Zafer Cantürk, Gürler Akpınar


17:50-18:05 ARA


18:05-19:35 SÖZLÜ SUNUM OTURUMU - 4

Hakemler: Ahmet ALACACIOĞLU, Tarık SALMAN, Meriç ŞENDURAN

SS28 - Biyotransfromasyon Ve Ekstaksiyon Yöntemlerinin Etkisiyle Propolisin THP-1 Hücre Hattı Üzerindeki İnflamatuvar Etkisi - Burak DURMAZ, Latife Merve OKTAY, Hikmet MEMMEDOV, Nur Selvi GÜNEL, Hatice KALKAN YILDIRIM, Eser YILDIRIM SÖZMEN

SS29 - Toll-Etkileşimli Proteinin Hepatoselüler Karsinom Hücre Hatlarının İnflamasyon Durumuna Etkisi - Ayşe Banu DEMİR

SS30 - Yaşlı Hastalarda Kırılganlık ile İnflamatuar Belirteçlerin İlişkisinin Değerlendirilmesi​ - Fatma Sena DOST, Mehmet Selman ÖNTAN, Ahmet Turan IŞIK

SS31 - Kilo Veren Obez Hastalarda İnflamasyonun Yeni İnflamatuvar İndekslerle Değerlendirilmesi - Nergis AKBAŞ, Emin Murat AKBAŞ

SS32 - Adölesanlarda Biniciliğin Kor Kasları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi - Pınar KUYULU, Bilge KARA

SS33 - Kronik Bel Ağrılı Hastalarda C-Reaktif Protein ile Bel Ağrısı ve Bel Ağrısı Kaynaklı Fiziksel Yetersizlik ve Özürlülük Düzeyi Arasındaki İlişki - Veli NEHİR, Sema SAVCI

SS34 - Nöroblastomda İmmün ve Inflamatuar Cevapta Heterojenite - Tekincan AKTAŞ, Deniz KIZMAZOĞLU, Safiye AKTAŞ, Efe SERİNAN, Emre ÇEÇEN, Dilek İNCE, Zekiye ALTUN, Nur OLGUN

SS35 - Ankilozan Spondilitli Hastalarda Hastalık Aktivite Skorları ile Diyafragma Fonksiyonu Arasındaki İlişki: Pilot Çalışma - Uğur VEREP, Elanur ÇİÇEK, Tuba DEMİRCİ YILDIRIM, Fatoş ÖNEN, Seher ÖZYÜREK

SS36 - Hipofizin İnflamasyona Yanıtı; Boş Sella Sendromu - Başak KOÇDOR, Zeynep Zehra GÜMÜŞ
29 Nisan 2022, Cuma


09:00-11:00 8. OTURUM: HASTALIKLAR BAZINDA İNFLAMASYON-IV

Oturum Başkanları: Hale AKBAYLAR, Meltem TAŞBAKAN

09:00-09:30 İnflamasyon ve Transplantasyon - Tarkan ÜNEK

09:30-10:00 İnflamasyon ve Barsak Hastalıkları - Müjde SOYTÜRK

10:00-10:30 İnflamasyon ve Mikrobiyota - Nur ARSLAN

10:30-11:00 Diyabetik Ayak - Şevki ÇETİNKALP


11:00-11:15 ARA


11:15-12:45 9. OTURUM: TEDAVİDE ANTİ-İNFLAMATUVAR YAKLAŞIMLAR

Oturum Başkanları: Aysun PABUÇCUOĞLU, Hülya YAZICI

11:15-11:45 Antiinflamatuvar Tedavide Yeni Yaklaşımlar (Nanoteknoloji Uygulamaları) - Özgen ÖZER

11:45-12:15 Bitkisel Antiinflamatuarlar - Erdem YEŞİLADA

12:15-12:45 İnflamasyonda Akupunktur ve Mezoterapi Tedavileri - Nüket KARABEKİR


12:45-13:15 KÜLTÜR SANAT KONFERANSI

Moderatör: Hilal KOÇDOR

Bilginin İyileştirici Gücü - Nedim ATİLLA 


13:15-13:30 ARA 


13:30-15:00 10. OTURUM: in vitro DİYAGNOSTİK: İNOVATİF ÖRNEKLER

Oturum Başkanları: Füsun ÖZMEN, Oytun PORTAKAL

13:30-14:00 Hızlı Test Kitlerinin Gelişim ve Üretimi Hikayesi - Kağan Etka YÖRÜK (Vitrosens Biotechnology) 

14:00-14:30 Point-of-Care Testleri - Ilgın ÖZTÜRK - Kartal YAĞLIDERE (TURKLAB Medical Devices)

14:30-15:00 IVD Sanayiinde Bir Analizin Üretiminde Bir Lotta 100 L Üretimden 40 Ton Üretime Geçmede ‘Bir Ölçek Büyütme Hikayesi' - Salih UCA (Archem Diagnostics)


15:00-15:10 ARA


15:10-16:40 11. OTURUM: İNFLAMASYON TANISINDA in vitro DİYAGNOSTİK VE GELECEK PANELİ

Oturum Başkanları: Diler ASLAN, Doğan YÜCEL

15:10-15:40 İnflamasyon Belirteci Olarak Sitokinlerden Klinik Yararlanım - Sedef YENİCE

15:40-16:10 İnflamasyon Tanısında IVD ve Geleceğin Biyokimyası - Nuray ULUSU

16:10-16:40 İnflamasyonda IVD Tıbbi Cihazlar: Günümüz ve Gelecek - Muhittin SERDAR


16:40-17:30 KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ


 Sempozyum, TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programınca desteklenmiştir.