Sempozyuma bildiri gönderimi son bulmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

Bildiri Gönderimi


Bildiri özetlerinizi, aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda Online Bildiri Gönderimi butonuna tıklayarak göndermeniz gerekmektedir.


Gönderilecek özetler, sözel ve poster bildiri olabilir.


-Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu sorumlu değildir.


-Bildiri tartışmalarının program içindeki yeri ve şekline Düzenleme Kurulu karar verir.


-Bildiri kabulleri bildiri sistemi üzerinden yapılacak ve konu ile ilgili yönlendirilmiş hakem heyeti tarafından değerlendirilecektir.


Bildiri Özet Metninin Hazırlanması:


 • Bildiri özetleri İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 • Sunum şekli Sözel ya da Poster olarak muhakkak belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
 • Bildiri özetinizin başlığı tümüyle büyük harfle yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
 • Yazar isim ve soyadları (unvan yazılmaz), çalıştığı kurum eksiksiz olarak belirtilmeli ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
 • Bildiri özet metni, her dil için 250'şer kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
 • Anahtar Kelimeler: en az 3, en fazla 5 adettir.
 • Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, "Amaç", "Gereç- Yöntem", "Bulgular", "Sonuç" ve "Anahtar kelimeler" alt başlıklarını içermelidir. (İngilizce olarak “Objectives”, “Materials-Methods”, “Results”, “Conclusions” ve “Keywords”).
 • Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik konulmaması gerekmektedir.


-Katılımcılar "Sunum Yapacak Yazar" olarak sadece bir sözel ve bir poster bildiri yollayabilirler. Buna aykırı başvurular Bilim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Birden fazla sözel bildiri veya poster bildirisi gönderen sunucu yazarların gönderdikleri bildiriler, bu kriter doğrultusunda Bilim Kurulu tarafından rastgele elenecek olup, yalnızca bir sözel ve bir poster sunum dikkate alınacaktır.


-Bildiri özetini gönderen kişi ile Sempozyuma katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda, sorumlu yazar “ Sunucu Yazar” olarak belirtilmelidir. Sorumlu yazarın ayrıca iletişim bilgileri yazılmalıdır.


-Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.


-Bildiriler orijinal araştırma, olgu sunumu, veri tabanı analizi vb. gibi yazarların bilimsel katkılarını ortaya koydukları çalışmalar olmalıdır.


-Derlemeler kabul edilmeyecektir.


-Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.


-Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın sempozyum kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir.


-Bildiri özet metni olduğu halde sempozyumda sunulmayan bildiriler, sempozyum kitapçığında yer almayacaktır.


-İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızı girmeyi unutmayınız.


-Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri ve poster özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 Sözel Bildiri Sunum Özellikleri • Yayın kalitesi ve sunum esnasındaki kullanım kolaylığı açısından ZOOM uygulamasının bilgisayarınıza indirilmesini önemle tavsiye ederiz ( https://zoom.us/ )
 • Sempozyum süresince bütün oturumlar moderatörler tarafından yürütülecektir.
 • Konuşma yapacağınız oturumdan minimum 15 dakika önce sisteme bağlanmanızı rica etmekteyiz. Poster Sunum Özellikleri • Kabul edilen poster bildiriler için hazırlanan posterleriniz, sempozyum tarihleri boyunca (27-29 Nisan 2022) aktif olacak bir link aracılığı ile katılımcılara iletilecektir.
 • Poster sunumlar için poster dosyanızı sempozyumdan önce belirlenen tarihe kadar NL M.I.C.E. sempozyum sekreteryasına nlonline@nlmice.com adresine iletmeniz gerekmektedir. 
 • Posterler tek sayfa, PDF ve JPG formatlarında hazırlanmalıdır.
 • Posterinizin üst kısmını sunum başlığı, yazarlar ve adreslerine ayırınız.
 • Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir.
 • Sözel ve poster bildirilerin sunumlarında amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve referans başlıkları mutlaka belirtilmelidir.
 • Sempozyum bilimsel programına, bilimsel danışma kurulunun değerlendirmeleri sonucunda kabul edilecek sözel ve poster bildiri özetleri SCI-Expended kapsamında indekslenen Turkish Journal of Biochemistry’nin özel ekinde yayımlanacaktır. Bildiri Değerlendirme Ölçütleri


Bilim Kurulu, değerlendirme çalışmalarında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış ve yayınlanmış değerlendirme ilke ve ölçütlerini esas alır. Sempozyuma gönderilen bildiriler, ilgili konuda çalışmakta olan en az 2 (iki) Bilim Kurulu üyesine, yazar adı/adları bilinmeyecek şekilde gönderilir. Bilim Kurulu üyelerinden birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, bildiri üçüncü bir Bilim Kurulu üyesine daha yollanır. Üçüncü üyenin kararına göre bildirinin kabul edilip edilmeyeceği kesinleşir. Bilim Kurulu üyeleri, bildirilerin değerlendirmelerini elektronik ortamda yaparlar. Bildiri değerlendirme sürecine ilişkin kayıtlar, ilgili web sitesinin barındırma hizmeti altında saklanır ve başka bilgisayarda da yedeklenir.

 Sempozyum Araştırma Ödülleri


Bilimsel hakem heyeti tarafından seçilen 3 sözel ve 3 poster olmak üzere toplam 6 bildiriye sempozyum düzenleme kurulu tarafından “ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ” verilecektir.


Davetli oturum başkanları, davetli konuşmacılar ya da DEÜ Onkoloji Enstitüsü kontenjanından kaydı yapılmış olan bildirilerin, ‘Araştırma Ödülleri’ kapsamında değerlendirilmeye alınabilmeleri için, bildirinin sunumunu yapacak olan araştırmacının sempozyum kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

Sempozyum, TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programınca desteklenmiştir.